IV Międzynarodowy Konkurs Muzyki Kameralnej KraCamera 2024

KRAKÓW,  16-19.05.2024r.

 

Regulamin

 

 

 

 

§ 1 Organizacja Konkursu

 

 1. Organizatorem IV Międzynarodowego Konkursu Muzyki Kameralnej KraCamera 2024 (zwanego dalej „Konkursem”) jest Fundacja W Świecie Muzyki z siedzibą w Krakowie (zwana dalej „Organizatorem”).
 2. Konkurs skierowany jest do młodych muzyków i ma na celu propagowanie muzyki kameralnej, klasycznej literatury kameralnej oraz promowanie młodych talentów. Konkurs ma być miejscem muzycznych spotkań – dla dzieci i młodzieży, dając szansę każdemu w zdobyciu estradowego doświadczenia, a także dzięki otwartej programowo formule stwarza możliwość muzycznej konfrontacji. Konkurs KraCamera wychodzi naprzeciw oczekiwaniom młodych wykonawców, którzy pragną rozwijać swoje pasje w sferze muzyki kameralnej.
 3. Przesłuchania konkursowe odbędą się od 16 do 19 maja 2024 roku w Krakowie, w formule on-line.
 4. Informacje dotyczące Konkursu zamieszczone są na stronie www.fwsm.pl

§ 2 Uczestnicy Konkursu

 1. Konkurs jest otwarty dla dzieci i młodzieży z Polski i zagranicy - edukujących się zarówno w placówkach publicznych, niepublicznych jak i w formie prywatnej.
 2. W Konkursie mogą brać udział zespoły instrumentalnie jednorodne oraz zespoły o zróżnicowanym składzie instrumentalnym od duetu do oktetu, zajmujące się wykonawstwem muzyki klasycznej, a także większe składy instrumentalne( 9-20 osób).
 3. Kategorie wiekowe uczestników:
 • kategoria A – Mali Debiutanci: urodzeni w 2015 i młodsi - program dowolny do 5 minut;
 • kategoria B: urodzeni w 2012 i młodsi – program dowolny do 5 minut;
 • kategoria C: urodzeni w 2009 i młodsi – program dowolny do 10 minut;
 • kategoria D: urodzeni w 2005 i młodsi – program dowolny do 15 minut;
 • kategoria E: urodzeni w 1994 i młodsi – program dowolny do 20 minut;

        Kategoria zespołu kameralnego określana jest na podstawie wieku najstarszego członka zespołu.

 1. Konkurs odbywa się w następujących sekcjach:
 • sekcja I – Zespoły Dęte –  od duetu do oktetu
 • sekcja II – Zespoły Smyczkowe – od duetu do oktetu
 • sekcja III – Duety Fortepianowe
 • sekcja IV- Zespoły Akordeonowe- od duetu do oktetu
 • sekcja V – Zespoły Perkusyjne- od duetu do oktetu
 • sekcja VI - Zespoły Gitarowe – od duetu do oktetu
 • sekcja VII – Zespoły Mieszane – od duetu do oktetu
 • sekcja VIII - Większe zespoły instrumentalne – od 9 do 20 osób

Wszystkie zespoły kameralne nie składające się wyłącznie z jednorodnych instrumentów lub nie będące duetami fortepianowymi automatycznie należą do sekcji zespołów mieszanych.

Do sekcji VIII – kwalifikowane są wszystkie zespoły od 9 do 20 osób, bez względu  na skład instrumentalny!!!

§ 3 Warunki uczestnictwa

 1. Przesłuchania konkursowe przeprowadzone są w trybie nagrań audio video.
 2. Zgłoszenie uczestnictwa należy dokonać w terminie do 10 maja 2024 za pośrednictwem formularza elektronicznego zamieszczonego na stronie fwsm.pl
 3. W celu wzięcia udziału w konkursie KraCamera2024 - należy wypełnić interaktywny formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej organizatora konkursu: fwsm.pl, w wyznaczonych polach załączając link do nagrania oraz potwierdzenie zapłaty i skan dokumentu tożsamości uczestników. Za dokument tożsamości Organizator uznaje: paszport lub dowód osobisty lub legitymację szkolną lub studencką! Wypełnienie i przesłanie formularza jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu i zgodą na przetwarzanie danych osobowych (RODO zamieszczone na stronie www.fwsm.pl ).
 4. Przesłanie poprawnie wypełnionego formularza zgłoszeniowego zostanie potwierdzone wiadomością e-mail. Brak takiego potwierdzenia oznacza brak rejestracji w Konkursie, w takim przypadku Uczestnik powinien skontaktować się z Organizatorem.
 5. Należy przesłać link lub linki do zrealizowanego nagrania audio-wideo wyłącznie na platformie YouTube. W tytule filmu na YouTube należy wpisać: KraCamera 2024, nazwę zespołu, sekcję, kategorię, natomiast w opisie filmu dodatkowo, imiona i nazwiska uczestników oraz wykonywany program.

 Film na platformie YouTube musi mieć ustawioną widoczność jako NIEPUBLICZNY oraz wyłączoną możliwość komentowania i oceniania. Wszelkie inne ustawienia widoczności filmów nie zostaną ocenione przez Jury.

 1. Nagranie audio-wideo powinno być możliwie wysokiej jakości i przedstawiać cały skład zespołu kameralnego z odległości umożliwiającej identyfikację wykonawców. Nagrany film powinien stanowić jeden niepodzielny plik, bez montażu, tj. nagrania nie można edytować cyfrowo ani dodawać efektów dźwiękowych. W przypadku kilku utworów lub utworów cyklicznych dopuszcza się nagranie poszczególnych utworów lub części osobno i zestawienie ich jako jeden film.
 2. Uczestników obowiązuje opłata wpisowego (wykorzystywana na cele statutowe Fundacji W Świecie Muzyki ) w wysokości:
 • 120,00 złotych od każdego członka zespołu kameralnego - Kat. A, B
 • 140,00 złotych od każdego członka zespołu kameralnego - Kat. C, D, E
 • 900,00 złotych od zespołu – Sekcja VIII niezależnie od kategorii wiekowej
 1. Wpłatę należy dokonać na konto:

Fundacja „W Świecie Muzyki”

numer rachunku bankowego:  Bank Santander 41 1090 2590 0000 0001 4785 4419
tytuł przelewu: datek Konkurs KraCamera 2024, imię i nazwisko uczestnika

Wszelkie koszty przelewów bankowych ponosi wpłacający.

 1. Wpisowe nie podlega zwrotowi.
 2. Uczestnicy Konkursu przenoszą nieodpłatnie na Organizatora Konkursu autorskie prawa związane z nagraniem i uczestnictwem w Konkursie.
 3. Laureaci nagrody Grand Prix poprzednich edycji Konkursu mogą brać udział w niniejszej edycji wyłącznie w starszej kategorii wiekowej, o ile jest to możliwe.

§ 4 Jury

 1. Ocenę wykonań konkursowych dokona Jury powołane przez Organizatora, w skład którego wchodzą artyści muzycy i pedagodzy. Decyzje Jury są nieodwołalne i niezaskarżalne.
 2. Każdy członek Jury ocenia w skali od 0-25 punktów, uwzględniając następujące kryteria: dobór programu, stronę techniczną (estetyka brzmienia, intonacja, artykulacja), zgodność interpretacji z budową formalną utworu, stylowość i artystyczne walory wykonania zespołowego. Punktacja końcowa jest średnią punktów.
 3. Uczestnikami Konkursu mogą być zespoły członków Jury, ale nie będą przez Nich punktowane.

§ 5 Nagrody i rozstrzygnięcie

 1. Każdy zespół otrzymuje dyplom uczestnictwa.
 2. Nagroda Grand Prix w wysokości 2000zł przewidziana jest dla najlepszego zespołu Konkursu.
 3. Zdobywcy trzech pierwszych miejsc oraz wyróżnień w każdej Sekcji i Kategorii otrzymują tytuły Laureatów.
 4. Przyznanie nagród Laureatom Konkursu pozostaje w gestii Organizatora.
 5. Organizator przewiduje również nagrody specjalne.
 6. Wyłonienie Laureatów Konkursu pozostaje w gestii Jury, które zastrzega sobie również możliwość nieprzyznania miejsc lub dzielenia miejsc ex aequo.
 7. Nauczyciele Laureatów otrzymują Dyplomy uznania.
 8. Dyplomy dla Laureatów zostaną wysłane wyłącznie drogą elektroniczną.
 9. Przyznane przez Organizatora nagrody rzeczowe będą przesyłane do Laureatów drogą pocztową.
 10. Lista laureatów Konkursu zostanie opublikowana na stronie www.fwsm.pl do dnia 28 maja 2024 roku.

 § 6 Postanowienia końcowe

W wyjątkowych sytuacjach Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu przesyłania zgłoszeń na Konkurs, w takim przypadku ogłoszenie wyników może ulec przesunięciu.

We wszelkich sprawach nie należących do kompetencji Jury oraz sytuacjach spornych Organizator Konkursu ma prawo podejmować decyzje, które są nieodwołalne i niezaskarżalne.

 

Kontakt w sprawach organizacyjnych:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel. +48 503 752 413, +48 600 312 024

 

Dyrektor Konkursu: Tomasz Skiba

  tel. +48  503 752 413

 

Biuro konkursu:        Agnieszka Kusior

 Ks. Zagrodzkiego 6/1

 30- 427 Kraków, Polska