I Międzynarodowy Konkurs Muzyki Jazzowej  KraCamera JAZZ 2022

KRAKÓW  -  23-24.05.2022

 

Regulamin

 

Pobierz jako pdf

 

 

 

§ 1 Organizacja Konkursu

 

 1. Organizatorem I Międzynarodowego Konkursu Muzyki Jazzowej KraCamera JAZZ 2022 (zwanego dalej „Konkursem”) jest Fundacja W Świecie Muzyki z siedzibą w Krakowie (zwana dalej „Organizatorem”).
 2. Konkurs skierowany jest do młodych muzyków i ma na celu propagowanie jazzu oraz promowanie młodych talentów. Konkurs ma być miejscem muzycznych spotkań – dla dzieci i młodzieży, dając szansę każdemu w zdobyciu estradowego doświadczenia.
 3. Przesłuchania konkursowe odbędą się od 23 do 24 maja 2022 roku w Krakowie. Tegoroczna edycja Konkursu realizowana jest w formule online.
 4. Informacje dotyczące Konkursu zamieszczone są na stronie www.fwsm.pl

 

§ 2 Uczestnicy Konkursu

 1. Konkurs jest otwarty dla dzieci i młodzieży z Polski i zagranicy - edukujących się zarówno w placówkach publicznych, niepublicznych jak i w formie prywatnej.
 2. W Konkursie mogą brać udział zespoły instrumentalne oraz wokalno - instrumentalne od duetu do oktetu, wykonujące muzykę jazzową
 3. Kategorie wiekowe uczestników oraz wymagania programowe:
 • kategoria A: urodzeni w 2007 i młodsi – dwa utwory w stylistyce jazzowej, z których jeden powinien być publikowanym standardem do 10 minut;
 • kategoria B: urodzeni w 2000 i młodsi –dwa utwory w stylistyce jazzowej z improwizowanym solo, z których jeden powinien być publikowanym standardem do do 15 minut;
 • kategoria C: urodzeni w 1993 i młodsi – minimum dwa utwory w stylistyce jazzowej z improwizowanym solo, z których jeden powinien być publikowanym standardem do 20 minut;

Kategoria zespołu kameralnego określana jest na podstawie wieku najstarszego członka zespołu.

 1. Konkurs odbywa się w następujących sekcjach:
 • sekcja I – Zespoły Instrumentalne – od duetu do oktetu
 • sekcja II – Zespoły Wokalno – Instrumentalne – od duetu do oktetu

 

§ 3 Warunki uczestnictwa

 1. Przesłuchania konkursowe przeprowadzone są w trybie nagrań audio video.
 2. Zgłoszenie uczestnictwa należy dokonać w terminie do 13 maja 2022 za pośrednictwem formularza elektronicznego zamieszczonego na stronie fwsm.pl
 3. W celu wzięcia udziału w konkursie KraCamera JAZZ 2022 należy wypełnić interaktywny formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej organizatora konkursu: fwsm.pl ,w wyznaczonych polach załączając link do nagrania oraz potwierdzenie zapłaty i skan dokumentu tożsamość uczestników. Wypełnienie i przesłanie formularza jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu i zgodą na przetwarzanie danych osobowych (RODO zamieszczone na stronie www.fwsm.pl ).
 4. Należy przesłać link do zrealizowanego nagrania audio-wideo (YouTube). W tytule filmu na YouTube należy wpisać: KraCamera JAZZ 2022, nazwę zespołu, sekcję, kategorię, natomiast w opisie filmu dodatkowo, imiona i nazwiska uczestników oraz wykonywany program.

Film na platformie YouTube musi mieć ustawioną widoczność jako niepubliczny oraz wyłączoną możliwość komentowania i oceniania.

 1. Uwaga! Obowiązuje limit 20 zgłoszeń dla kategorii A, 20 zgłoszeń dla kategorii B oraz 30 zgłoszeń dla kategorii C. Decyduje kolejność rejestracji/przesłania linku.

Podmiotom, które z przyczyn limitu nie zakwalifikują się do konkursu opłata wpisowa zostanie zwrócona.

 1. Nagranie audio-wideo powinno być wysokiej jakości i przedstawiać cały skład zespołu z odległości umożliwiającej identyfikację wykonawców. Nagrany film powinien stanowić jeden niepodzielny plik, bez montażu, tj. nagrania nie można edytować cyfrowo ani dodawać efektów dźwiękowych. W przypadku kilku utworów lub utworów cyklicznych dopuszcza się nagranie poszczególnych utworów lub części osobno i zestawienie ich jako jeden film.
 2. Uczestników obowiązuje opłata wpisowego (wykorzystywana na cele statutowe Fundacji W Świecie Muzyki ) w wysokości:
 • 90,00 złotych od każdego członka zespołu kameralnego - Kat. A
 • 110,00 złotych od każdego członka zespołu kameralnego - Kat. B, C
 1. Wpłatę należy dokonać na konto:

Fundacja „W Świecie Muzyki”

numer rachunku bankowego:  Bank Santander 41 1090 2590 0000 0001 4785 4419
tytuł przelewu: datek Konkurs KraCamera JAZZ 2022, imię i nazwisko uczestnika

Wszelkie koszty przelewów bankowych ponosi wpłacający.

 1. Wpisowe nie podlega zwrotowi.
 2. Uczestnicy Konkursu przenoszą nieodpłatnie na Organizatora Konkursu autorskie prawa związane z nagraniem i uczestnictwem w Konkursie.

 

§ 4 Jury

 1. Ocenę wykonań konkursowych dokona Jury powołane przez Organizatora, w skład którego wchodzą artyści muzycy i pedagodzy. Decyzje Jury są nieodwołalne i niezaskarżalne.
 2. Każdy członek Jury ocenia w skali od 0-25 punktów, uwzględniając następujące kryteria: dobór programu, stronę techniczną (estetyka brzmienia, intonacja, artykulacja), zgodność interpretacji z budową formalną utworu, stylowość i artystyczne walory wykonania zespołowego. Punktacja końcowa jest średnią punktów.
 3. Uczestnikami Konkursu mogą być zespoły członków Jury, ale nie będą przez Nich punktowane.

 

§ 5 Nagrody i rozstrzygnięcie

 

 1. Każdy zespół otrzymuje dyplom uczestnictwa.
 2. Nagroda Grand Prix w wysokości 3000 zł. dla zespołu przewidziana jest w każdej Sekcji.
 3. Zdobywcy trzech pierwszych miejsc oraz wyróżnień w każdej Sekcji i Kategorii otrzymują tytuły laureatów.
 4. Organizator przewiduje również nagrody specjalne.
 5. Podział nagród pozostaje w gestii Jury, które zastrzega sobie również możliwość do nieprzyznania nagród lub dzielenia nagród ex aequo.
 6. Nauczyciele laureatów otrzymują Dyplomy uznania.
 7. Dyplomy dla laureatów zostaną wysłane wyłącznie drogą elektroniczną.
 8. Lista laureatów Konkursu zostanie opublikowana na stronie www.fwsm.pl najpóźniej dnia 27 maja 2022 roku.

 

 § 6 Postanowienia końcowe

We wszelkich sprawach merytorycznych i organizacyjnych nie należących do kompetencji Jury, Dyrektor Konkursu ma prawo podejmować decyzje, które są nieodwołalne i niezaskarżalne.

 

Kontakt w sprawach organizacyjnych:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel. +48 503 752 413, +48 600 312 024

 

Dyrektor Artystyczny Konkursu: Tomasz Skiba

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel. +48  503 752 413

 

Biuro konkursu:       Agnieszka Kusior

 1. Ks. Zagrodzkiego 6/1

       30-427 Kraków, Polska