Z wyróżnieniem ukończyła Akademię Muzyczną im. K. Szymanowskiego w Katowicach w klasie profesora Pawła Głombika. Była laureatką i uczestniczką konkursów wiolonczelowych takich jak V Międzynarodowy Konkurs Wiolonczelowy im. W. Lutosławskiego, Międzynarodowy Konkurs Wiolonczelowy w Liezen (Austria), gdzie zdobyła III nagrodę, Ogólnopolski Konkurs Muzyczny im. Michała Spisaka w Dąbrowie Górniczej (II nagroda i srebrny medal), zakwalifikowała się do udziału w finale I Międzynarodowego Konkursu na Wiolonczelę Solo w Katowicach.
Od 2006 roku związana jest z Narodową Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach, gdzie pracując na stanowisku zastępcy koncertmistrza wiolonczel występuje podczas prestiżowych wydarzeń kulturalnych ze światowej klasy dyrygentami, między innymi takimi jak maestro Lawrence Foster, Leonard Slatkin, sir Simon Rattle,  , Yan Pascal Tortelier czy Marin Alsop. Regularnie bierze udział w ważnych wydarzeniach artystycznych koncertując jako solistka oraz  członek zespołów kameralnych złożonych z muzyków NOSPR lub pedagogów Akademii Muzycznej w Katowicach.
Od 2008 roku rozwija działalność pedagogiczną wykładając  w klasie wiolonczeli Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach oraz prowadząc warsztaty wiolonczelowe w kraju i za granicą. Obecnie, będąc w stopniu doktora habilitowanego sztuk muzycznych na stanowisku profesora AM, pełni funkcję kierownika zakładu wiolonczeli.