W 1980 roku podjął studia w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku, początkowo w klasie skrzypiec prof. Stefana Hermana, a od 1981 roku w klasie prof. Mirosławy Pawlak, pod której kierunkiem  ukończył studia.

W czasie studiów doskonalił swe umiejętności u Yfraha Neamana, Wladimira Avramova i Rainera Kussmaula.

W 1985 roku podjął pracę w macierzystej uczelni. W latach 2003-2005 był Prodziekanem, w latach 2005-2012 – Dziekanem Wydziału Instrumentalnego, zaś w latach 2012-2016 i 2016-2020 sprawował funkcję Rektora. Obecnie jest Kierownikiem Katedry Skrzypiec i Altówki i członkiem Rady Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku na kadencję 2021-2024.

Jest promotorem w przewodach doktorskich, recenzentem w postępowaniach o nadanie stopnia doktora habilitowanego oraz w postępowaniach o nadanie tytułu profesora. Wielokrotnie był zapraszany do jury konkursów skrzypcowych i kameralnych.

Występował jako solista (m.in. z orkiestrą Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku), kameralista (w zespole „Trio Nowe”), a także muzyk orkiestrowy (z wieloma zespołami orkiestrowymi krajowymi i zagranicznymi, w tym m.in. z „Heidelberger Sinfoniker”, „Kammerphilharmonie St. Petersburg” czy „Hanse Compagnie”, koncertując z tymi zespołami w Europie, Ameryce Płd., Azji i USA).

Za swą działalność odznaczony Orderem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.