OŚWIADCZENIE

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację "W Świecie Muzyki" z siedzibą w Krakowie 30-427 przy ul. Ks. Zagrodzkiego 6/1, na potrzeby przeprowadzenia II Ogólnopolskiego Konkursu Instrumentów Smyczkowych dla uczniów klas skrzypiec, altówki, wiolonczeli i kontrabasu Szkół Muzycznych I i II stopnia – „ PIZZICATO 2023” (w szczególności: wyłonienia jego/ich zwycięzców, ogłoszenia wyników i doręczenia nagród zwycięzcom), zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 922) oraz od 25 maja 2018r. – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych oraz swobodnego przepływu tych danych nr 2016/679 (RODO). Oświadczam, że zostałem poinformowany(a), że Administratorem danych osobowych jest Fundacja "W Świecie Muzyki" z siedzibą w Krakowie, 30-427 przy ul. Ks. Zagrodzkiego 6/1. Czas przetwarzania danych osobowych zostanie określony w zgodzie z w/w Rozporządzeniem z dnia 25 maja 2018r. Oświadczam również, że zostałem poinformowany, iż mam prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Ponadto mam prawo w każdym czasie wyrazić sprzeciw co do przetwarzania moich danych osobowych przez Fundację, cofnąć zgodę lub żądać usunięcia przetwarzanych danych osobowych, w zakresie przewidzianym przez przepisy w/w ustawy oraz RODO (od 25 maja 2018r.). Zgoda obejmuje wykorzystanie i utrwalenie materiału audio-wideo za pośrednictwem dowolnego medium wyłącznie w celu zgodnym z prowadzoną przez Organizatora Konkursu działalnością w ramach realizacji Konkursu.