Edukację muzyczną rozpoczął w 1992 r. w Państwowej Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I i II st. w Bielsku – Białej, w klasie puzonu mgr Zdzisława Stolarczyka. W 2010 roku ukończył z wyróżnieniem Akademię Muzyczną w Krakowie na Wydziale Instrumentalnym w klasie puzonu dr hab. Zdzisława Stolarczyka. W 2016 roku uzyskał tytuł doktora nauk muzycznych.

Swoje umiejętności instrumentalne doskonalił w ramach licznych warsztatów i kursów mistrzowskich prowadzonych m.in. przez tak wielkich mistrzów jak: Joseph Alessi, Christian Lindberg, Carsten Swanberg, Jonas Bylund, Ingemar Roos, Dietmar Küblböck, Stefan Schulz i wielu innych. W 2006 roku studiował na Hochschule für Musik, Theater und Medien w Hanowerze w ramach programu Socrates-Erasmus w klasie puzonu prof. Jonasa Bylunda. W latach 2010/2011 był studentem Universität für Musik und darstellende Kunst Wien w klasie pierwszego puzonisty filharmoników wiedeńskich prof. Dietmara Küblböcka.

            Jest wielokrotnym laureatem najwyższych lokat na międzynarodowych (Gdańsk-2012, Dąbrowa Górnicza-2008, Brno-2007, Jastrzębie Zdrój-2004) i ogólnopolskich konkursach (Warszawa-2006, Katowice-2006, Mielec-2003,Szczecinek-2000,2001 Oława-1999).

Prowadzi działalność koncertową jako solista, kameralista oraz muzyk orkiestrowy. Jako solista występował m.in. z Narodową Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia w Katowicach, Filharmonią Krakowską, Filharmonią Zabrzańską, Polską Orkiestrą Sinfonia Iuventus, Bielską Orkiestrą Festiwalową, Orkiestrą Symfoniczną Akademii Muzycznej w Krakowie, Orkiestrą Dętą Akademii Muzycznej w Krakowie. Z recitali solowych najważniejsze to: w ramach Międzynarodowego Festiwalu „IVP-Symposium” w Rostocku (Niemcy 2015), VII Spotkań Muzycznych Młodzieży Polskiej i Ukraińskiej we Lwowie (Ukraina 2012), Festiwalu Puzonowego w Warszawie (2006), Międzynarodowych Kursów Mistrzowskich w Szczecinku i Opolu (2013), Pałacu w Wilanowie (2011) i Zamku Królewskim w Warszawie (2000).

Jako kameralista uczestniczył w licznych koncertach w kraju i zagranicą m. in. na
III Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Kameralnej „Muzyka na Szczytach” (Zakopane 2011),
VII Międzynarodowym  Salonie Edukacyjnym  Perspektywy (Warszawa 2007), kursie mistrzowskim
i koncercie ”Die grose Gala zum Plauener Spizenfest” Niemcy(2013), Międzynarodowa Sesja Naukowa – Na Drodze do Nowej Harmonii (Kraków 2012).

 Jako muzyk orkiestrowy na stałe współpracuje z Orkiestrą Sinfonietta Cracovia, Capellą Cracoviensis, Bielską Orkiestrą Festiwalową, Orkiestrą Akademii Beethovenowskiej. Wykonując partię solową na puzonie barokowym nagrał płytę CD z Capellą Cracoviensis – Mikołaj Zieleński „Opera Omnia”.

Brak ciekawej i urozmaiconej literatury muzycznej na zespoły kameralne był dla niego inspiracją do rozwinięcia zainteresowań kompozycją i aranżacją. W swoim dorobku kompozytorskim posiada utwory solowe i kameralne na instrumenty dęte, muzykę do filmów, spektakli „performance” i reklam.
Z ważniejszych kompozycji wymienić należ: Koncert na puzon solo i orkiestrę smyczkową Fantasy of Flame; Koncert na oktet puzonowy i orkiestrę dętą Ścieżki Umysłu; Impresje na brass band oraz Somniabunt Door to the Mind na puzon tenorowy i basowy solo oraz oktet puzonowy.

Aranżuje również muzykę dla popularnych zespołów rozrywkowych na przykład Golec uOrkiestra.

            Wielokrotnie został uhonorowany stypendium Ministra Kultury i Sztuki i Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci. W 2003 roku otrzymał stypendium Funduszu Pomocy Młodym Talentom Jolanty i Aleksandra Kwaśniewskich, a 2010 roku został laureatem Programu Stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Młoda Polska”.

W latach 2007-2011 pracował na stanowisku I puzonisty w Polskiej Orkiestrze Sinfonia Iuventus.  Od 2013 roku jest etatowym pracownikiem Filharmonii Krakowskiej zatrudnionym jako I puzonista – solista. Od września 2012 roku jest asystentem w klasie puzonu prof. dr. hab. Zdzisława Stolarczyka w Katedrze Instrumentów Dętych Blaszanych Akademii Muzycznej w Krakowie. od 2014 roku prowadzi klasę puzonu w ZPSM I i II st. w Bielsku-Białej. W 2018 roku wygrał konkurs na stanowisko Adiunkta w Akademii Muzycznej w Krakowie.