II Ogólnopolski Konkurs Instrumentów Smyczkowych dla uczniów klas skrzypiec, altówki, wiolonczeli i kontrabasu Szkół Muzycznych I i II stopnia

 „PIZZICATO 2023”

Kraków, 08 - 10.12.2023r.

 

 

Wersja pdf do pobrania

 

§ 1 Organizacja Konkursu

 

 1. Organizatorem II Ogólnopolskiego Konkursu Instrumentów Smyczkowych dla uczniów klas skrzypiec, altówki, wiolonczeli i kontrabasu Szkół Muzycznych I i II stopnia - „PIZZICATO 2023” (zwanego dalej „Konkursem”) jest Fundacja W Świecie Muzyki z siedzibą w Krakowie (zwana dalej „Organizatorem”).
 2. Konkurs skierowany jest do młodych muzyków i ma na celu propagowanie muzyki wykonywanej na instrumentach smyczkowych oraz promowanie młodych talentów. Konkurs ma być miejscem muzycznych spotkań – dla dzieci i młodzieży, dając szansę każdemu w zdobyciu estradowego doświadczenia, a także umożliwiać wymianę doświadczeń pedagogicznych.
 3. Przesłuchania konkursowe odbędą się od 08 do 10 grudnia 2023 roku w Krakowie. Tegoroczna edycja Konkursu realizowana jest w formule online.
 4. Informacje dotyczące Konkursu zamieszczone są na stronie fwsm.pl

 

§ 2 Uczestnicy Konkursu

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie ogólnokształcących szkół muzycznych I i II stopnia oraz szkół muzycznych I i II stopnia klas skrzypiec, altówki, wiolonczeli i kontrabasu.
 2. Uczestnicy Konkursu oceniani będą w sześciu kategoriach wiekowych, w grupach instrumentalnych: skrzypce + altówka, wiolonczela + kontrabas. O przynależności do danej grupy decyduje klasa, do której uczestnik konkursu uczęszcza w szkole muzycznej.
 • kategoria I:
  - uczniowie klas 1 - 2 cyklu 6 – letniego szkół muzycznych I stopnia
  - uczniowie klas 1 – 2 ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia
  - uczniowie klas 1  cyklu 4-letniego szkół muzycznych I stopnia
 • kategoria II
  - uczniowie klas 3 - 4 cyklu 6 – letniego szkół muzycznych I stopnia
  - uczniowie klas 3 – 4 ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia
  - uczniowie klas 2 cyklu 4-letniego szkół muzycznych I stopnia
 • kategoria III
  - uczniowie klas 5 - 6 cyklu 6 – letniego szkół muzycznych I stopnia
  - uczniowie klas 5 - 6 ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia
  - uczniowie klas 3 - 4  cyklu 4-letniego szkół muzycznych I stopnia
 • kategoria IV
  - uczniowie klas 1 - 2 szkół muzycznych II stopnia
  - uczniowie klas 7-8 ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia
 • kategoria V
  - uczniowie klas 3 - 4 szkół muzycznych II stopnia
  - uczniowie klas 1 - 2 ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia
 • kategoria VI
  - uczniowie klas 5 - 6 szkół muzycznych II stopnia
  - uczniowie klas 3 - 4 ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia

 Program konkursu:

W każdej grupie należy wykonać dwa utwory, z czego jeden obowiązkowo powinien eksponować walory techniczne (etiuda lub dowolnie wybrany utwór wirtuozowski).

 • grupa I - do 5 minut
 • grupa II - do 10 minut
 • grupy III do 10 minut
 • grupa IV do 12 minut
 • grupa V do 15 minut
 • grupa VI do 15 minut

 

§ 3 Warunki uczestnictwa

 

 1. Przesłuchania konkursowe przeprowadzone są w trybie nagrań audio video.
 2. Zgłoszenie uczestnictwa należy dokonać w terminie do 2 grudnia 2023r.za pośrednictwem formularza elektronicznego zamieszczonego na stronie www.fwsm.pl, w wyznaczonych polach załączając link do nagrania oraz potwierdzenie wpłaty i skan dokumentu tożsamość uczestników. Wypełnienie i przesłanie formularza jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu i zgodą na przetwarzanie danych osobowych (RODO zamieszczone na stronie www.fwsm.pl), a także oświadczeniem zgodności deklarowanej kategorii ze stanem rzeczywistym. W przypadku osób niepełnoletnich, zgłoszenia uczestnictwa dokonuje opiekun prawny uczestnika (oznaczony w formularzu jako osoba zgłaszająca).
 3. Należy przesłać link do zrealizowanego nagrania audio-wideo (YouTube). W tytule filmu na YouTube należy wpisać: Pizzicato 2023, imię, nazwisko i kategorię uczestnika, natomiast w opisie filmu dodatkowo, imię i nazwisko uczestnika oraz wykonywany program.

 Film na platformie YouTube musi mieć ustawioną widoczność jako niepubliczny oraz wyłączoną możliwość komentowania i oceniania.

 1. Nagranie audio-wideo powinno być wysokiej jakości i przedstawiać uczestnika z odległości umożliwiającej identyfikację wykonawców. Nagrany film powinien stanowić jeden niepodzielny plik, bez montażu, tj. nagrania nie można edytować cyfrowo ani dodawać efektów dźwiękowych. W przypadku kilku utworów lub utworów cyklicznych dopuszcza się nagranie poszczególnych utworów lub części osobno i zestawienie ich jako jeden film.
 2. Uczestników obowiązuje opłata wpisowego (wykorzystywana na cele statutowe Fundacji W Świecie Muzyki) w wysokości:

             150,00 złotych od każdego uczestnika

 1. Wpłatę należy dokonać na konto:

             Fundacja „W Świecie Muzyki”

             numer rachunku bankowego:  Bank Santander 41 1090 2590 0000 0001 4785 4419
            
tytuł przelewu: datek Konkurs Pizzicato 2023, imię i nazwisko uczestnika oraz kategorię

             Wszelkie koszty przelewów bankowych ponosi wpłacający.

 1. Wpisowe nie podlega zwrotowi.
 2. Uczestnicy Konkursu przenoszą nieodpłatnie na Organizatora Konkursu autorskie prawa związane z nagraniem i uczestnictwem w Konkursie.

 

§ 4 Jury

 

 1. Ocenę wykonań konkursowych dokona Jury powołane przez Organizatora, w skład którego wchodzą artyści muzycy i pedagodzy. Decyzje Jury są nieodwołalne i niezaskarżalne.
 2. Uczestnicy będą oceniani w osobnych kategoriach instrumentalnych. Każdy członek Jury ocenia w skali od 0-25 punktów, uwzględniając następujące kryteria: dobór programu, stronę techniczną (estetyka brzmienia, artykulacja), zgodność interpretacji z budową formalną utworu, stylowość i artystyczne walory wykonania utworów. Punktacja końcowa jest średnią punktów.
 3. Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie członków Jury, ale nie będą przez Nich punktowani.

 

§ 5 Nagrody i rozstrzygnięcie

 

 1. Każdy uczestnik otrzymuje dyplom uczestnictwa.
 2. Dla Laureatów konkursu przewidziane są nagrody rzeczowe i finansowe.
 3. Zdobywcy trzech pierwszych miejsc oraz wyróżnień w każdej kategorii otrzymują tytuły laureatów.
 4. Organizator przewiduje również nagrody specjalne.
 5. Podział nagród pozostaje w gestii Jury, które zastrzega sobie również możliwość do nieprzyznania nagród lub dzielenia nagród ex aequo.
 6. Nauczyciele Laureatów otrzymują Dyplomy uznania.
 7. Dyplomy dla Laureatów zostaną wysłane wyłącznie drogą elektroniczną.
 8. Lista Laureatów Konkursu zostanie opublikowana na stronie fwsm.pl najpóźniej dnia 20 grudnia 2023 roku.

 

 § 6 Postanowienia końcowe

 

We wszelkich sprawach merytorycznych i organizacyjnych nie należących do kompetencji Jury, Dyrektor Konkursu ma prawo podejmować decyzje, które są nieodwołalne i niezaskarżalne.

 

Kontakt w sprawach organizacyjnych:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel. +48 503 752 413, +48 600 312 024

Agnieszka Kusior

Ks. Zagrodzkiego 6/1

30-427 Kraków, Polska

 

Dyrektor Konkursu: Tomasz Skiba

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel. +48  503 752 413