Studia w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy ukończyła w klasie fortepianu prof. K. Popowej-Zydroń, studia podyplomowe odbyła pod kierunkiem prof. J. Sulikowskiego. Jest laureatką wielu festiwali i konkursów muzycznych. Była stypendystką Ministerstwa Kultury i Sztuki. Uczestniczyła również w kursach pianistycznych, prowadzonych m. in. przez: T. Szebanową, E. Pobłocką, V. Banfielda.
           W 2004 r. obroniła doktorat, którego promotorem była prof. K. Popowa-Zydroń. W 2010 r. - Roku Chopinowskim - otrzymała medal za zasługi na polu krzewienia kultury przyznany przez Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego. W 2011 r. nagrała komplet mazurków fortepianowych Romana Maciejewskiego oraz wydała książkę „Chopinowski idiom mazurkowy w fortepianowych mazurkach R. Maciejewskiego. Wybrane aspekty poetyki muzycznej”. Realizując plany badawcze i naukowe, odnosi także sukcesy na niwie pedagogicznej, m.in. jej student Rafał Błaszczyk znalazł się w składzie polskiej ekipy Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. F.Chopina w 2015 r.  
W 2013 r. uzyskała tytułu doktora habilitowanego w zakresie sztuki. Wielokrotnie była zapraszana do prac jury polskich i międzynarodowych konkursów pianistycznych. Do dnia dzisiejszego studenci jej klasy zdobyli kilkadziesiąt nagród na międzynarodowych konkursach pianistycznych.
            Jest ekspertem Polskiej Komisji Akredytacyjnej, ponadto systematycznie występuje w roli recenzenta prac doktorskich i habilitacyjnych.
Plany naukowe związała obecnie z odkrywaniem i kultywowaniem polskiego dziedzictwa muzycznego – nawiązała współpracę z Państwowym Wydawnictwem Muzycznym, wytwórnią CD Accord, która zarejestrowała trzy płyty z transkrypcjami fortepianowymi Romana Maciejewskiego. W 2023 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał jej tytuł profesora. Obecnie pracuje w bydgoskiej Akademii Muzycznej na stanowisku profesora zwyczajnego i pełni funkcję prodziekana Wydziału Instrumentalnego.