Skrzypek, kameralista, pedagog i dyrygent

Studia w latach 1997-2002 ukończył z wynikiem celującym w Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach w klasie skrzypiec prof. Pawła Puczka i prof. Beaty Warykiewicz-Siwy. Swoje umiejętności wiolinistyczne doskonalił podczas studiów podyplomowych pod kierunkiem prof. Piotra Pławnera, a także w ramach kursów mistrzowskiej interpretacji prowadzonych przez prof. Konstantego Andrzeja Kulkę, prof. Stefana Kamasę i prof. Romana Jabłońskiego w Gdańsku, gdzie otrzymał nagrodę specjalną dla najlepszego uczestnika.
W ramach bogatej działalności solistyczno-kameralnej występował wielokrotnie w kraju i za granicą (Chiny, Belgia, Francja, Holandia, Korea Południowa, Litwa, Niemcy, Ukraina i Włochy); jako solista występował m.in. z orkiestrami symfonicznymi: Filharmonii Częstochowskiej, Filharmonii Rybnickiej, Filharmonii Śląskiej, Filharmonii Zabrzańskiej, jak również z Polską Filharmonią Kameralną Sopot i Tarnowską Orkiestrą Kameralną. Do najważniejszych doświadczeń artystycznych należą koncerty jako solista wraz z Konstantym Andrzejem Kulką (Częstochowa, Gdańsk, Rybnik). Ponadto w latach 2003-2009 pełnił funkcję koncertmistrza orkiestry symfonicznej Filharmonii Częstochowskiej.
Obok aktywności artystycznej zajmuje się działalnością pedagogiczną zatrudniony na stanowisku adiunkta doktora habilitowanego w katowickiej Akademii Muzycznej, a także jako nauczyciel dyplomowany w szkołach muzycznych I i II stopnia w Rybniku i Katowicach. Wielokrotnie prowadził warsztaty w ramach kursów mistrzowskiej interpretacji (Bałoszyce, Jelenia Góra, Krzyżowa, Kudowa Zdrój, Nowy Sącz, Wadowice) oraz brał udział w pracach jury ogólnopolskich konkursów skrzypcowych (Poznań, Rybnik, Ruda Śląska, Stalowa Wola, Zielona Góra). W uznaniu za działalność artystyczną i pedagogiczną w 2013 roku został uhonorowany odznaką Zasłużony dla Kultury Polskiej nadaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w 2023 roku otrzymał Nagrodę I stopnia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a także Złotą Odznakę Honorową za zasługi dla Województwa Śląskiego.
Ponadto prowadzi działalność dyrygencką – w 2018 roku ukończył studia w macierzystej uczelni na Wydziale Kompozycji, Interpretacji, Edukacji i Jazzu, w klasie dyrygentury symfoniczno-operowej prof. Mirosława Jacka Błaszczyka. W okresie studiów zadyrygował orkiestrą symfoniczną Filharmonii Śląskiej w Katowicach, a także jako asystent dyrygenta brał udział w przedstawieniu opery „Czarodziejski flet” Wolfganga Amadeusa Mozarta realizowanym w Akademii Muzycznej w Katowicach. W 2019 roku podjął współpracę z Operą Śląską w Bytomiu podczas realizacji premier oper „Flis” (kierownictwo muzyczne) i „Verbum nobile” (współpraca muzyczna) Stanisława Moniuszki. W 2020 roku w Operze Krakowskiej uczestniczył w przygotowaniach premiery operetki „Orfeusz w piekle” Jacquesa Offenbacha (współpraca muzyczna), a także prowadził spektakle „Toski” Giacomo Pucciniego. Jako dyrygent stale współpracuje z Orkiestrą Symfoniczną Szkoły Szafranków w Rybniku, z którą wykonywał m. in. dzieła symfoniczne Ludwiga van Beethovena i Antonina Dworzaka.