Z wyróżnieniem ukończyła Akademię Muzyczną im. K. Szymanowskiego w Katowicach w
klasie profesora Pawła Głombika. Była laureatką i uczestniczką konkursów wiolonczelowych
takich jak V Międzynarodowy Konkurs Wiolonczelowy im. W. Lutosławskiego,
Międzynarodowy Konkurs Wiolonczelowy w Liezen (Austria), gdzie zdobyła III nagrodę,
Ogólnopolski Konkurs Muzyczny im. Michała Spisaka w Dąbrowie Górniczej (II nagroda
i srebrny medal), zakwalifikowała się do udziału w finale I Międzynarodowego Konkursu na
Wiolonczelę Solo w Katowicach.
Od 2006 roku związana jest z Narodową Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia z siedzibą
w Katowicach, gdzie pracując na stanowisku zastępcy koncertmistrza wiolonczel występuje
podczas prestiżowych wydarzeń kulturalnych ze światowej klasy dyrygentami, między innymi
takimi jak maestro Lawrence Foster, Leonard Slatkin, sir Simon Rattle, , Yan Pascal Tortelier
czy Marin Alsop. Regularnie bierze udział w ważnych wydarzeniach artystycznych
koncertując jako solistka oraz członek zespołów kameralnych złożonych z muzyków NOSPR
lub pedagogów Akademii Muzycznej w Katowicach.
Od 2008 roku rozwija działalność pedagogiczną wykładając w klasie wiolonczeli Akademii
Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach oraz prowadząc warsztaty wiolonczelowe w
kraju i za granicą. Obecnie, będąc w stopniu doktora habilitowanego sztuk muzycznych na
stanowisku profesora AM, pełni funkcję kierownika zakładu wiolonczeli.