Skrzypek, kameralista, pedagog i dyrygent. Studia w latach
1997-2002 ukończył z wynikiem celującym w Akademii
Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach w klasie
skrzypiec prof. Pawła Puczka i prof. Beaty Warykiewicz-Siwy.
Swoje umiejętności wiolinistyczne doskonalił podczas studiów
podyplomowych pod kierunkiem prof. Piotra Pławnera, a także
w ramach kursów mistrzowskiej interpretacji prowadzonych
przez prof. Konstantego Andrzeja Kulkę, prof. Stefana Kamasę i
prof. Romana Jabłońskiego w Gdańsku, gdzie otrzymał
nagrodę specjalną dla najlepszego uczestnika.
W ramach bogatej działalności solistyczno-kameralnej
występował wielokrotnie w kraju i za granicą (Chiny, Belgia,
Francja, Holandia, Korea Południowa, Litwa, Niemcy, Ukraina i
Włochy); jako solista występował m.in. z orkiestrami
symfonicznymi: Filharmonii Częstochowskiej, Filharmonii
Rybnickiej, Filharmonii Śląskiej, Filharmonii Zabrzańskiej, jak
również z Polską Filharmonią Kameralną Sopot i Tarnowską
Orkiestrą Kameralną. Do najważniejszych doświadczeń
artystycznych należą koncerty jako solista wraz z Konstantym
Andrzejem Kulką (Częstochowa, Gdańsk, Rybnik). Ponadto w
latach 2003-2009 pełnił funkcję koncertmistrza orkiestry
symfonicznej Filharmonii Częstochowskiej.
Obok aktywności artystycznej zajmuje się działalnością
pedagogiczną zatrudniony na stanowisku adiunkta doktora
habilitowanego w katowickiej Akademii Muzycznej, a także jako
nauczyciel dyplomowany w szkołach muzycznych I i II stopnia
w Rybniku i Katowicach. Wielokrotnie prowadził warsztaty w
ramach kursów mistrzowskiej interpretacji (Bałoszyce, Jelenia
Góra, Krzyżowa, Kudowa Zdrój, Nowy Sącz, Wadowice) oraz
brał udział w pracach jury ogólnopolskich konkursów
skrzypcowych (Poznań, Rybnik, Ruda Śląska, Stalowa Wola,
Zielona Góra). W uznaniu za działalność artystyczną i
pedagogiczną w 2013 roku został uhonorowany odznaką
Zasłużony dla Kultury Polskiej nadaną przez Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego, w 2023 roku otrzymał Nagrodę I
stopnia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a

także Złotą Odznakę Honorową za zasługi dla Województwa
Śląskiego.
Ponadto prowadzi działalność dyrygencką – w 2018 roku
ukończył studia w macierzystej uczelni na Wydziale
Kompozycji, Interpretacji, Edukacji i Jazzu, w klasie dyrygentury
symfoniczno-operowej prof. Mirosława Jacka Błaszczyka. W
okresie studiów zadyrygował orkiestrą symfoniczną Filharmonii
Śląskiej w Katowicach, a także jako asystent dyrygenta brał
udział w przedstawieniu opery „Czarodziejski flet” Wolfganga
Amadeusa Mozarta realizowanym w Akademii Muzycznej w
Katowicach. W 2019 roku podjął współpracę z Operą Śląską w
Bytomiu podczas realizacji premier oper „Flis” (kierownictwo
muzyczne) i „Verbum nobile” (współpraca muzyczna)
Stanisława Moniuszki. W 2020 roku w Operze Krakowskiej
uczestniczył w przygotowaniach premiery operetki „Orfeusz w
piekle” Jacquesa Offenbacha (współpraca muzyczna), a także
prowadził spektakle „Toski” Giacomo Pucciniego. Jako dyrygent
stale współpracuje z Orkiestrą Symfoniczną Szkoły Szafranków
w Rybniku, z którą wykonywał m. in. dzieła
symfoniczne Ludwiga van Beethovena i Antonina Dworzaka.