I Ogólnopolski Konkurs Instrumentów Smyczkowych dla uczniów klas skrzypiec, altówki i wiolonczeli Szkół Muzycznych I i II stopnia

 „PIZZICATO”

Kraków, 10-12.12.2022r.

 

Regulamin

 

Wersja pdf do pobrania

 

§ 1 Organizacja Konkursu

 

 1. Organizatorem I Ogólnopolskiego Konkursu Instrumentów Smyczkowych dla uczniów klas skrzypiec, altówki i wiolonczeli Szkół Muzycznych I i II stopnia - „PIZZICATO” (zwanego dalej „Konkursem”) jest Fundacja W Świecie Muzyki z siedzibą w Krakowie (zwana dalej „Organizatorem”).
 2. Konkurs skierowany jest do młodych muzyków i ma na celu propagowanie muzyki wykonywanej na instrumentach smyczkowych oraz promowanie młodych talentów. Konkurs ma być miejscem muzycznych spotkań – dla dzieci i młodzieży, dając szansę każdemu w zdobyciu estradowego doświadczenia, a także umożliwiać wymianę doświadczeń pedagogicznych.
 3. Przesłuchania konkursowe odbędą się od 10 do 12 grudnia 2022 roku w Krakowie. Tegoroczna edycja Konkursu realizowana jest w formule online.
 4. Informacje dotyczące Konkursu zamieszczone są na stronie www.fwsm.pl

 

§ 2 Uczestnicy Konkursu

 

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie ogólnokształcących szkół muzycznych I i II stopnia oraz szkół muzycznych I i II stopnia klas skrzypiec, altówki i wiolonczeli.
 2. Uczestnicy Konkursu oceniani będą w sześciu kategoriach wiekowych. O przynależności do danej grupy decyduje klasa, do której uczestnik konkursu uczęszcza w szkole muzycznej.
 • kategoria I - uczniowie klas 1 - 2 szkół muzycznych I stopnia cyklu 6 i 8-letniego oraz klas 1-szych cyklu 4-letniego
 • kategoria II - uczniowie klas 3 - 4 szkół muzycznych I stopnia cyklu 6 i 8-letniego oraz klas 2 cyklu 4-letniego
 • kategoria III - uczniowie klas 5 - 6 szkół muzycznych I stopnia cyklu 6 i 8-letniego oraz klas 3-4-tych cyklu 4-letniego
 • kategoria IV - uczniowie klas 1 - 2 szkół muzycznych II stopnia oraz klas 7-8 cyklu 8-letniego szkół muzycznych I stopnia
 • kategoria V - uczniowie klas 3 - 4 szkół muzycznych II stopnia oraz klasy 1 Ogólnokształcącego Liceum Muzycznego
 • kategoria VI - uczniowie klas 5 - 6 szkół muzycznych II stopnia

 

Program konkursu:

W każdej grupie należy wykonać z pamięci 2 utwory, z czego jeden obowiązkowo powinien eksponować walory techniczne (etiuda lub dowolnie wybrany utwór wirtuozowski).

 • grupa I - do 5 minut
 • grupa II - do 10 minut
 • grupy III do 10 minut
 • grupa IV do 12 minut
 • grupa V do 15 minut
 • grupa VI do 15 minut

 

§ 3 Warunki uczestnictwa

 

 1. Przesłuchania konkursowe przeprowadzone są w trybie nagrań audio video.
 2. Zgłoszenie uczestnictwa należy dokonać w terminie do 8 grudnia 2022 za pośrednictwem formularza elektronicznego zamieszczonego na stronie fwsm.pl, w wyznaczonych polach załączając link do nagrania oraz potwierdzenie wpłaty i skan dokumentu tożsamość uczestników. Wypełnienie i przesłanie formularza jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu i zgodą na przetwarzanie danych osobowych (RODO zamieszczone na stronie www.fwsm.pl), a także oświadczeniem zgodności deklarowanej kategorii ze stanem rzeczywistym. W przypadku osób niepełnoletnich, zgłoszenia uczestnictwa dokonuje opiekun prawny uczestnika (oznaczony w formularzu jako osoba zgłaszająca).
 3. Należy przesłać link do zrealizowanego nagrania audio-wideo (YouTube). W tytule filmu na YouTube należy wpisać: Pizzicato 2022, imię, nazwisko i kategorię uczestnika, natomiast w opisie filmu dodatkowo, imię i nazwisko uczestnika oraz wykonywany program.

 Film na platformie YouTube musi mieć ustawioną widoczność jako niepubliczny oraz wyłączoną możliwość komentowania i oceniania.

 1. Nagranie audio-wideo powinno być wysokiej jakości i przedstawiać uczestnika z odległości umożliwiającej identyfikację wykonawców. Nagrany film powinien stanowić jeden niepodzielny plik, bez montażu, tj. nagrania nie można edytować cyfrowo ani dodawać efektów dźwiękowych. W przypadku kilku utworów lub utworów cyklicznych dopuszcza się nagranie poszczególnych utworów lub części osobno i zestawienie ich jako jeden film.
 2. Uczestników obowiązuje opłata wpisowego (wykorzystywana na cele statutowe Fundacji W Świecie Muzyki) w wysokości:

 120,00 złotych od każdego uczestnika

 1. Wpłatę należy dokonać na konto:

Fundacja „W Świecie Muzyki”

numer rachunku bankowego:  Bank Santander 41 1090 2590 0000 0001 4785 4419
tytuł przelewu: datek Konkurs Pizzicato 2022, imię i nazwisko uczestnika oraz kategorię

Wszelkie koszty przelewów bankowych ponosi wpłacający.

 1. Wpisowe nie podlega zwrotowi.
 2. Uczestnicy Konkursu przenoszą nieodpłatnie na Organizatora Konkursu autorskie prawa związane z nagraniem i uczestnictwem w Konkursie.

 

§ 4 Jury

 

 1. Ocenę wykonań konkursowych dokona Jury powołane przez Organizatora, w skład którego wchodzą artyści muzycy i pedagodzy. Decyzje Jury są nieodwołalne i niezaskarżalne.
 2. Każdy członek Jury ocenia w skali od 0-25 punktów, uwzględniając następujące kryteria: dobór programu, stronę techniczną (estetyka brzmienia, artykulacja), zgodność interpretacji z budową formalną utworu, stylowość i artystyczne walory wykonania utworów. Punktacja końcowa jest średnią punktów.
 3. Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie członków Jury, ale nie będą przez Nich punktowani.

 

§ 5 Nagrody i rozstrzygnięcie

 

 1. Każdy uczestnik otrzymuje dyplom uczestnictwa.
 2. Dla Laureatów konkursu przewidziane są nagrody rzeczowe i finansowe.
 3. Zdobywcy trzech pierwszych miejsc oraz wyróżnień w każdej kategorii otrzymują tytuły laureatów.
 4. Organizator przewiduje również nagrody specjalne.
 5. Podział nagród pozostaje w gestii Jury, które zastrzega sobie również możliwość do nieprzyznania nagród lub dzielenia nagród ex aequo.
 6. Nauczyciele Laureatów otrzymują Dyplomy uznania.
 7. Dyplomy dla Laureatów zostaną wysłane wyłącznie drogą elektroniczną.
 8. Lista Laureatów Konkursu zostanie opublikowana na stronie www.fwsm.pl najpóźniej dnia 16 grudnia 2022 roku.

 

 § 6 Postanowienia końcowe

 

We wszelkich sprawach merytorycznych i organizacyjnych nie należących do kompetencji Jury, Dyrektor Konkursu ma prawo podejmować decyzje, które są nieodwołalne i niezaskarżalne.

 

Kontakt w sprawach organizacyjnych:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel. +48 503 752 413, +48 600 312 024

Agnieszka Kusior

Ks. Zagrodzkiego 6/1

30-427 Kraków, Polska

 

Dyrektor Konkursu: Tomasz Skiba

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel. +48  503 752 413