I Międzynarodowy Konkurs Muzyki Kameralnej KraCamera 2021
KRAKÓW - 29-31.05.2021

Regulamin

 

Pobierz pdf - PL

Download pdf - EN

 

§ 1 Organizacja Konkursu

 

 1. Organizatorem I Międzynarodowego Konkursu Muzyki Kameralnej KraCamera 2021 (zwanego dalej „Konkursem”) jest Fundacja W Świecie Muzyki z siedzibą w Krakowie (zwana dalej „Organizatorem”).
 2. Konkurs skierowany jest do młodych muzyków i ma na celu propagowanie muzyki kameralnej oraz promowanie młodych talentów. Konkurs ma być miejscem muzycznych spotkań – dla dzieci i młodzieży, dając szansę każdemu w zdobyciu estradowego doświadczenia.
 3. Przesłuchania konkursowe odbędą się od 29 do 31 maja 2021 roku w Krakowie. Tegoroczna edycja Konkursu realizowana jest w formule online.
 4. Informacje dotyczące Konkursu zamieszczone są na stronie www.fwsm.pl

§ 2 Uczestnicy Konkursu

 1. Konkurs jest otwarty dla dzieci i młodzieży z Polski i zagranicy - edukujących się zarówno w placówkach publicznych, niepublicznych jak i w formie prywatnej.
 2. W Konkursie mogą brać udział zespoły instrumentalnie jednorodne oraz zespoły o zróżnicowanym składzie instrumentalnym od duetu do oktetu, zajmujące się wykonawstwem muzyki klasycznej.
 3. Kategorie wiekowe uczestników:
 • kategoria A: urodzeni w 2009 i młodsi – program dowolny do 5 minut;
 • kategoria B: urodzeni w 2006 i młodsi – program dowolny do 10 minut;
 • kategoria C: urodzeni w 2002 i młodsi – program dowolny do 15 minut;
 • kategoria D: urodzeni w 1992 i młodsi – program dowolny do 20 minut;

Kategoria zespołu kameralnego określana jest na podstawie wieku najstarszego członka zespołu.

 1. Konkurs odbywa się w następujących sekcjach:
 • sekcja I – Zespoły Dęte –  od duetu do oktetu
 • sekcja II – Zespoły Smyczkowe – od duetu do oktetu
 • sekcja III – Zespoły Mieszane – od duetu do oktetu

Wszystkie zespoły kameralne nie składające się z wyłącznie instrumentów dętych lub smyczkowych, automatycznie należą do sekcji zespołów mieszanych.

§ 3 Warunki uczestnictwa

 1. Przesłuchania konkursowe przeprowadzone są w trybie nagrań audio video.
 2. Zgłoszenie uczestnictwa należy dokonać w terminie do 27 maja 2021 drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  
 3. Zgłoszenie uczestnictwa jest równoważne z akceptacją Regulaminu.

 

Komplet dokumentów potwierdzający zgłoszenie całego zespołu należy przesłać w jednym mailu.

 

 1. Zgłoszenie zawiera: formularz zgłoszeniowy podpisany przez każdego uczestnika zespołu (w przypadku osób niepełnoletnich podpisany przez jednego z opiekunów prawnych), link do nagrania, kopie dokumentów potwierdzających wiek uczestników, potwierdzenie wpłaty, zgody na przetwarzanie danych osobowych - RODO.
 2. Należy przesłać link do zrealizowanego nagrania audio-wideo (YouTube). W tytule filmu na YouTube należy wpisać: KraCamera 2021, nazwę zespołu, sekcję, kategorię, natomiast w opisie filmu dodatkowo, imiona i nazwiska uczestników oraz wykonywany program.

 

Film na platformie YouTube musi mieć ustawioną widoczność jako niepubliczny oraz wyłączoną możliwość komentowania i oceniania.

 

 1. Nagranie audio-wideo powinno być wysokiej jakości i przedstawiać cały skład zespołu kameralnego z odległości umożliwiającej identyfikację wykonawców. Nagrany film powinien stanowić jeden niepodzielny plik, bez montażu, tj. nagrania nie można edytować cyfrowo ani dodawać efektów dźwiękowych. W przypadku kilku utworów lub utworów cyklicznych dopuszcza się nagranie poszczególnych utworów lub części osobno i zestawienie ich jako jeden film.
 2. Uczestników obowiązuje opłata wpisowego (wykorzystywana na cele statutowe Fundacji W Świecie Muzyki ) w wysokości:

 

 • 80, 00 złotych od każdego członka zespołu kameralnego - Kat. A, B
 • 100, 00 złotych od każdego członka zespołu kameralnego - Kat. C, D
 1. Wpłatę należy dokonać na konto:

Fundacja „W Świecie Muzyki”

numer rachunku bankowego:  Bank Santander 41 1090 2590 0000 0001 4785 4419
tytuł przelewu: datek Konkurs KraCamera, imię i nazwisko uczestnika

Wszelkie koszty przelewów bankowych ponosi wpłacający.

 1. Wpisowe nie podlega zwrotowi.
 2. Uczestnicy Konkursu przenoszą nieodpłatnie na Organizatora Konkursu autorskie prawa związane z nagraniem i uczestnictwem w Konkursie

§ 5 Jury

 1. Ocenę wykonań konkursowych dokona Jury powołane przez Organizatora, w skład którego wchodzą artyści muzycy i pedagodzy. Decyzje Jury są nieodwołalne i niezaskarżalne.
 2. Każdy członek Jury ocenia w skali od 0-25 punktów, uwzględniając następujące kryteria: dobór programu, stronę techniczną (estetyka brzmienia, intonacja, artykulacja), zgodność interpretacji z budową formalną utworu, stylowość i artystyczne walory wykonania zespołowego. Punktacja końcowa jest średnią punktów.
 3. Uczestnikami Konkursu mogą być zespoły członków Jury, ale nie będą przez Nich punktowane.

§ 5 Nagrody i rozstrzygnięcie

 

 1. Każdy zespół otrzymuje dyplom uczestnictwa.
 2. Nagroda Grand Prix w wysokości 1000 zł. dla zespołu przewidziana jest w każdej Sekcji.
 3. Zdobywcy trzech pierwszych miejsc oraz wyróżnień w każdej Sekcji i Kategorii otrzymują tytuły laureatów.
 4. Organizator przewiduje również nagrody specjalne.
 5. Podział nagród pozostaje w gestii Jury, które zastrzega sobie również możliwość do nieprzyznania nagród lub dzielenia nagród ex aequo.
 6. Nauczyciele laureatów otrzymują Dyplomy uznania.
 7. Dyplomy dla laureatów zostaną wysłane wyłącznie drogą elektroniczną.
 8. Lista laureatów Konkursu zostanie opublikowana na stronie www.fwsm.pl dnia 4 czerwca 2021 roku.

 

 § 6 Postanowienia końcowe

 

We wszelkich sprawach merytorycznych i organizacyjnych nie należących do kompetencji Jury, Dyrektor Konkursu ma prawo podejmować decyzje, które są nieodwołalne i niezaskarżalne.

 

Kontakt w sprawach organizacyjnych:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel. +48 503 752 413, +48 600 312 024

 

Dyrektor Konkursu: Tomasz Skiba

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel. +48  503 752 413

 

Biuro konkursu:       Agnieszka Kusior

 1. Ks. Zagrodzkiego 6/1

30-427 Kraków, Polska