W dniach 29-31 maja 2021 w Krakowie odbyła się pierwsza edycja Międzynarodowego Konkursu Muzyki Kameralnej- "KraCamera 2021". Organizatorem Konkursu była Fundacja -W Świecie Muzyki, z siedzibą w Krakowie. Konkurs  miał zasięg międzynarodowy i przeznaczony był dla uczniów szkół muzycznych I i II stopnia oraz studentów wyższych uczelni muzycznych, nie przekraczających 30 roku życia. Konkurs skupił ponad 120 zespołów kameralnych i  341 uczestników z wielu krajów min.: Polski, Ukrainy, Białorusi, Rosji, Węgier, Estonii, Czech, Niemiec, Hiszpanii, Chin oraz USA.

Przesłuchania konkursowe odbyły się w trybie jednoetapowym w  formule on-line. Do Jury konkursu zaroszeni zostali wybitni instrumentaliści – wykładowcy Akademii Muzycznej im. K. Pendereckiego w Krakowie, którzy są uznanymi autorytetami w obszarze muzyki kameralnej, a ich doświadczenie pedagogiczne obejmuje także pracę z uzdolnioną młodzieżą szkół muzycznych oraz wyższych uczelni artystycznych. Konkurs w swojej otwartej programowo formule był wyjątkowym wydarzeniem, dającym uzdolnionej artystycznie młodzieży możliwość muzycznej konfrontacji. Prezentowana bogata literatura kameralna w różnorodnych składach instrumentalnych została wykonana na bardzo wysokim poziomie i przyniosła wiele satysfakcji Jurorom. Jury wyłoniło Laureatów i przyznało nagrody.

Wierzymy, że stworzenie konkursu KraCamera wyszło na przeciw oczekiwaniom młodych wykonawców, którzy pragną rozwijać swoje pasje w sferze sztuki muzycznej. Mamy nadzieję, iż udział w konkursie przyczyni się do rozwoju i podnoszenia poziomu wykonawczego, co zaowocuje w przyszłości wspaniałymi sukcesami oraz bogatą karierą artystyczną.

 

On May 29-31, 2021, the first edition of the International Chamber Music Competition - "KraCamera 2021" took place in Krakow. The competition was organized by the -W Świecie Muzyki Foundation, based in Krakow. The competition was international in scope and was intended for students of 1st and 2nd degree music schools and students of music academies under 30 years of age. The competition gathered together 120 chamber ensembles and 341 participants from many countries, including Poland, Ukraine, Belarus, Russia, Hungary, Estonia, the Czech Republic, Germany, Spain, China and the United States.

The auditions were held in a one-stage on-line formula. The jury of the competition included outstanding instrumentalists - pedagogues of the K. Penderecki Krakow Music Academy, who are recognized authorities in the field of chamber music, and their pedagogical experience also includes working with talented young people music schools and art universities. The competition, in its open program formula, was a unique event, giving artistically gifted youth the opportunity for musical confrontation. The presented rich chamber literature in various instrumental ensembles was performed at a very high level and brought great satisfaction to the Jury. The Jury selected the winners and awarded the prizes.

We believe that organization of the KraCamera competition met the expectations of young performers who want to develop their passions in the field of musical art. We hope, that participation in the KraCamera competition will contribute to the development and improvement of the performance level, which will result in great successes and a rich artistic career in the future.

 

 

Jury w składzie/ Jury:

 • prof. dr hab. Paweł Krauzowicz – Przewodniczący/ Head of the Jury
 • dr hab. prof. AMKP Barbara Łypik – Sobaniec,
 • dr hab. Piotr Kędzierski,
 • dr Tomasz Stolarczyk,
 • dr Wojciech Fedkowicz,

 

 

Lista Laureatów I Międzynarodowego Konkursu Muzyki Kameralnej

The Prize Winners of the 1st International Chamber Music

 

KraCamera 2021

 

SEKCJA I - ZESPOŁY DĘTE / SECTION I – WIND ENSEMBLES

 

KATEGORIA A                            

 

 I miejsce       nagroda w wysokości 300zł, bon o wartości 200zł (Jarmuła Music), bon zniżkowy (Dalton Arts)

II miejsce     nagroda w wysokości 250zł, bon zniżkowy (PWM), bon zniżkowy (Dalton Arts)

 • JJJ Trio
  Jan Wiszniewski, Jan Borzym , Jan Stawiński
  ZPOSM I i II st. nr 3 im. G. Bacewicz w Warszawie

 III miejsce   nagroda w wysokości 200zł, bon zniżkowy (PWM), bon zniżkowy (Dalton Arts)

 • Trio klarnetowe PSM Limanowa
  Barbara Pałka, Michał Trzópek, Tomasz Wyżycki
  PSM w Limanowej

Wyróżnienie/ Distinction Diploma                    bon (PWM)

 • Duet klarnetowy
  Milena Rosiek, Mateusz Zygmunt
  ZPS MUZ im. Mieczysława Karłowicza w Krakowie

 

KATEGORIA B

          

I miejsce       nagroda w wysokości 400zł, bon 300zł (Jamuła Music), bon zniżkowy (Dalton Arts)

III miejsce   nagroda w wysokości 250zł, bon zniżkowy (PWM), bon zniżkowy (Dalton Arts)

 • Kwintet dęty blaszany
  Agata Mizera, Maria Kozicz, Maria Głuszak, Lena Kazimierczak, Maksymilian Haraj
  SSM I st. Tarnowo Podgórne           

 Wyróżnienie/ Distinction Diploma                 bon zniżkowy (PWM)      

 • Trio Senitre
  Amelia Kuzak, Maria Kęska, Zuzanna Krzywdzińska
  PSM I st. w Limanowej

 

KATEGORIA C

                   

I miejsce       nagroda w wysokości 500zł, bon o wartości 500zł (Sklep muzyczny – serwis instrumentów dętych BARTEZ)

 • Tromboys
  Antoni Giza, Bartłomiej Golec, Kacper Waluś, Karol Gańczarczyk
  ZPSM im. St. Moniuszki w Bielsku-Białej
  https://youtu.be/kKSPnix8Id4 
 • Szymanowski Low Brass Quartet
  Kamil Rybaczyk, Michał Salwa, Szymon Rypa, Wojciech Głąb
  ZPSM im. W. Killara w Katowicach, POSM II st. im. K. Szymanowskiego w Katowice
  https://youtu.be/lIUVHh2Pz18

II miejsce     nagroda w wysokości 400zł, bon zniżkowy (PWM), bon zniżkowy (Dalton Arts)

 • 4tissimo Sax Quartet
  Zuzanna Zajda, Paulina Ból, Mikołaj Zdebski, Krystian Ślusarczyk
  ZPSM im. M.Karłowicza w Krakowie

III miejsce   nagroda w wysokości 300zł, bon zniżkowy (PWM), bon zniżkowy (Dalton Arts)

 • Burning Brass
  Jakub Piekutowski, Mateusz Zimnik, Maciej Dujczyński, Szymon Rypa, Wojtek Głąb
  POSM II st. im. K. Szymanowskiego w Katowicach
 • Duet tubowy
  Jakub Antonkiewicz, Jakub Jagieła
  ZPSM im. L. Różyckiego w Kielcach

Wyróżnienie/ Distinction Diploma                        bon (PWM)

 • Kwintet klarnetowy
  Marta Kijas, Kornelia Gorzelak, Kamila Znamiec, Witold Trzepizur, Piotr Szewczyk
  POSM w ZSM im. M.J. Żebrowskiego w Częstochowie

 

KATEGORIA D              

                                     

I miejsce       nagroda w wysokości 800zł, bon o wartości 600zł (Jarmuła Music)

II miejsce     nagroda w wysokości 600zł, bon o wartości 400zł (Jarmuła Music/Salon i Serwis Instrumentów Dętych Piotr Śmietana), bon zniżkowy (Dalton Arts)

 • Chopin University Wind Quintet
  Joanna Dec, Paulina Sochaj, Mateusz Sowa, Antoni Dąbrowski, Mikołaj Gajdzis
  UMFC w Warszawie
 • Krakowski Kwartet Dęty
  Dominika Kapusta, Izabela Chrobak, Michał Jania, Oleksandr Pecheniuk
  Akademia Muzyczna im. K. Pendereckiego w Krakowie

III miejsce   nagroda w wysokości 500zł, bon zniżkowy (PWM), bon zniżkowy (Dalton Arts)

 • Last Minute Quartet
  Marta Niebylska, Marta Gryc, Julia Radajewska, Bogdan Gross
  Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu

Wyróżnienie/ Distinction Diploma                 bon (PWM)

 • Trio Farkas
  Júlia Deák, Kinga Patyk, Kinga Śliwa
  Akademia Muzyczna im. K. Pendereckiego w Krakowie

 • Azzurro Duo
  Weronika Balcerzyk, Aleksander Olszewski
  Akademia Muzyczna im. K. Pendereckiego w Krakowie

 • MWWK Kwartet Fletowy
  Monika Kolska, Wiktoria Łukaszewska, Wiktoria Szmidt, Kinga Piechowiak
  Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu
 • Krakowski Kwintet Drewniany
  Mila Troian, Zofia Bandyk, Anna Gaweł, Sebastian Poręba, Daniel Rosiek
  Akademia Muzyczna im. K. Pendereckiego w Krakowie

 

SEKCJA II - ZESPOŁY SMYCZKOWE / SECTION I – STRING ENSEMBLES

 

KATEGORIA A

                            

I miejsce       nagroda w wysokości 300zł, bon zniżkowy (PWM).

II miejsce     nagroda w wysokości 250 zł, bon (PWM)

 • Mijo Trio
  Wanda Małanicz- Przybylska, Łucja Rówienicz, Ostap Słobodianiuk
  POSM I st. im. Emila Młynarskiego w ZPSM nr 1 w Warszawie

 

KATEGORIA B

        

II miejsce     nagroda w wysokości 300zł, bon (PWM)                                         

 • Sensibile
  Antonina Musioł, Marta Grubich
  POSM I st. w Gnieźnie

 

KATEGORIA D

 

Grand Prix   nagroda w wysokości 1000zł, bon o wartości 1000zł (Pracownia Lutnicza, Sklep Muzyczny „Pawlikowscy”), nagroda specjalna: zaproszenie do udziału w koncercie                          

I miejsce       nagroda w wysokości 800 zł., bon (PWM)

II miejsce     nagroda w wysokości 600zł,  bon (PWM)

 • Arbor String Quartet
  Martyna Kaszkowiak, Natalia Orszak, Anna Gęgotek, Aleksandra Lignar
  Akademia Muzyczna im. K. Pendereckiego w Krakowie

III miejsce   nagroda w wysokości 500zł, bon (PWM)

 • Armadio String Quartet
  Emilia Jarocka, Hanna Chylińska, Tomasz Rosiński,  Krystyna Wiśniewska

Wyróżnienia/ Distinction Diploma       nagroda bon (PWM)

 • Magdalena Turek, Weronika Grenda
  Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu
 • BoteQuarto
  Vitaliya Bote, Agnieszka Nawrot, Michaela Jurcova , Vladislava Tatartseva
  Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie
 • Hecarim Cello Quartet
  Bernadetta Wieczerzyńska, Wojciech Bafeltowski, Mateusz Błaszczak, Borys Piszczatowski
  Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie

 

SEKCJA III - ZESPOŁY MIESZANE / SECTION III - MIXED ENSEMBLES

 

KATEGORIA A

                            

I miejsce       nagroda w wysokości 300 zł, bon (PWM)

II miejsce     nagroda w wysokości 250 zł, bon (PWM)

 • Duet
  Milena Walczak, Urszula Paśko
  ZPSM w Przemyślu

III miejsce   nagroda w wysokości 200 zł, bon (PWM)

 • Helena Morawska, Helena Nowicka
  OSM I i II st. w Gdańsku

Wyróżnienie/ Distinction Diploma        bon (PWM)

 • Duet fortepianowy Ada i Piotrek
  Adrianna Wrona, Piotr Wrona
  PSM I st. w Limanowej

 • Bambini Protigi
  Julia Szala, Antonina Beldzik, Zuzanna Beldzik
  ZSM I i II st. w Rudzie Śląskiej
 • Duet fortepianowy
  Hanna Bobińska, Iga Młodawska
  PSM I st. w Końskich
 • Vigoroso
  Antoni Stolarczyk, Mieszko Salomon
  OSM I st. im. I. J. Paderewskiego w Krakowie
 • Milovera
  Weronika Malina, Milena Moskała
  SM I st. w Kalwarii Zebrzydowskiej

 

KATEGORIA B

                             

I miejsce       nagroda w wysokości 400 zł, bon (PWM)

II miejsce     nagroda w wysokości 300 zł, bon (PWM)

 • Trio Szymanowski
  Zofia Lusar, Klara Blachura, Maksymilian Manicki
  ZPSM nr 4 im. K. Szymanowskiego w Warszawie

 III miejsce   nagroda w wysokości 250 zł, bon (PWM)

 • Justigalia
  Konstancja Gawor, Julia Pyra
  OSM I i II st. im. K. Szymanowskiego we Wrocławiu                                  
 • Duet harfowy ze Szkoły Muzycznej I i II st. im. B. Rutkowskiego w Krakowie
  Zuzanna Górecka, Kaja Kieferling
  PSM I i II st. im. B Rutkowskiego w Krakowie

Wyróżnienie/ Distinction Diploma              bon (PWM)

 • Aleksandra Furtak, Szymon Mól
  PSM I st. Limanowa
 • Zuzia i Szymon
  Zuzanna Sukiennik, Szymon Biernat
  PSM I st. Limanowa

 • Pro Arte
  Weronika Kimla, Michalina Kimla
  ZPSM im. M. Karłowicza w Krakowie

 •  Konrad Grzelak, Maria Kobza
  OSM I i II st. im. H. Wieniawskiego w Łodzi
 • Amorada Trio
  Łukasz Sławiński, Olivier Żak, Maciej Borecki
  OSM I i II st.Bytom
 • Tranquillo
  Helena Sydor, Łukasz Mleczek
  OSM I st. im. I. J. Paderewskiego w Krakowie

 • Capricioso
  Alicja Karcz, Katarzyna Radwańska
  OSM I st. im. I. J. Paderewskiego w Krakowie

 

KATEGORIA C

                            

Grand Prix   nagroda w wysokości 1000zł, bon o wartości 300 (Magnus Hurtownia Muzyczna), nagroda specjalna: zaproszenie do udziału w koncercie                          

I miejsce       nagroda w wysokości 500 zł, bon (PWM)

 II miejsce     nagroda w wysokości 400 zł, bon (PWM)

 • Modern Duo
  Małgorzata Cieszko, Gabriela Dudziak
  ZPSM im. St. Moniuszki w Bielsku - Białej

 • Szymanowski Trio
  Jeremi Tabęcki, Wiktoria Osińska, Justyna Żołnacz
  ZPSM  nr 4 im. K. Szymanowskiego w Warszawie                                                 

III miejsce   nagroda w wysokości 300 zł, bon (PWM)

 • Subito Piano Duo
  Justyna Śmietana, Szymon Pietruszka
  PSM II st. im. W. Żeleńskiego w Krakowie

 • Zofia Stelmach, Joachim Drab, Szymon Mikuszewski
  PSM II st. im. K. Szymanowskiego w Katowicach

 • Duet fortepianowy Michał Selwesiuk - Jakub Chwastyniak
  PSM II st. im. B. Rukowskiego we Wrocławiu

 • Trio
  Ignacy Kozakiewicz, Kacper Kaczmarski, Barbara Wójcik
  ZSM im. O. Kolberga w Radomiu

Wyróżnienie/ Distinction Diploma                bon (PWM)

 • Duo Mezzo
  Agnieszka Szeliga, Joanna Wargala
  PSM I i II st. Im. J. I. Paderewskiego w Stalowej Woli
 • Trio Bravo
  Gabriela Pill, Emilia Pęgier, Jan Nicewicz
  ZPSM nr 1 w Warszawie

 • KaKraBa
  Bartłomiej Kiecana, Kacper Kiecana
  PSM I i II st. im. K. Szymanowskiego w Zamościu

 • Karina Rostovtseva, Viola Asoskova
  Tallin Music Hight School

 • Trio fortepianowe ZPSM Kielce
  Antonina Lach, Amelia Materny, Małgorzata Kułaga
  ZPSM im. L. Różyckiego w Kielcach
 • Margarita Latypova, Karolina Miażdżyk, Helena Szkwerko
  PSM II st. im. R. Bukowskiego we Wrocławiu
 • Rubinstein Piano Trio
  Julia Armińska, Juliusz Sójka, Aleksander Misiak
  PZSM im. A. Rubinsteina w Bydgoszczy
 • Duet Fortepianowy Piotr Szymczak i Jakub Cieśla
  POSM II st. im. K. Szymanowskiego w Katowicach
 • ForteFortePiano trio
  Jakub Piekutowski, Mateusz Zimnik, Tristan Trzewiczek
  POSM II st. im. K. Szymanowskiego w Katowicach
 • Saksodeon Junior
  Ewa Obsadna, Paweł Obsadny, Robert Matuszewski, Piotr Słociński
  ZSM w Ostrowie Wielkopolskich

  

KATEGORIA D        

                   

I miejsce       nagroda w wysokości 800 zł, bon (PWM)

 II miejsce     nagroda w wysokości 600 zł, bon (PWM)

 • Fresh Piano Duo
  Vladyslav Borovych, Dominik Gilewski
  Akademia Muzyczna im. K. Pendereckiego w Krakowie   

 III miejsce   nagroda w wysokości 500 zł, bon (PWM)

 • Trio fortepianowe
  Hanna Skupniewicz, Monika Würsten, Jan Olesz
  Akademia Muzyczna im. K. Pendereckiego w Krakowie   

 Wyróżnienie/ Distinction Diploma                    bon (PWM)

 • Duo Bujok
  Paulina Bujok, Weronika Bujok
  Akademia Muzyczna im. K. Pendereckiego w Krakowie

 • Anna Łakomy, Julian Stanny
  Akademia Muzyczna im. K. Pendereckiego w Krakowie   

 • Duo Nuori Musiikki
  Anna Gęgotek, Wilhelm Pilch
  Akademia Muzyczna im. K. Pendereckiego w Krakowie   
 • AM Piano Duo
  Aleksandra Pazdyga-Chojnacka, Michał Chojnacki
  Akademia Muzyczna im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi

 • Aleksandra Wtorek and Karolina Tama Percussion Duo
  Aleksandra Wtorek, Karolina Tama
  Akademia Muzyczna im. K. Pendereckiego w Krakowie

 • Accorvion Duo
  Magdalena Czestkowska, Natalia Kowalska
  UMFC w Warszawie

 • Biskupska/Fiszer Duo
  Emilia Biskupska, Konrad Fiszer

 • Trio — Kuzmenka, Stukach, Uhnavenak
  Stukach Tsimafei, Uhnavenak Aliaksandr, Kuzmenka Aliaksandra
  Minsk State Musical College named after M. Glinka
 • Parnas Duo
  Ewa Bemowska, Daniel Mieczkowski
  UMFC w Warszawie
 • Ex Duet
  Kamila Halska, Jan Styczyński
  Akademia Muzyczna im. K. Lipińskiego we Wrocławiu
 • Capaltome Duo
  Alicja Olekszak, Tomasz Białynicki - Birula
  Akademia Muzyczna im. K. Szymanowskiego w Katowicach

  

Wyróżnieni Nauczyciele/ Awarded Teachers:

mgr Tomasz Soswa, Piotr Zawadzki, mgr Krzysztof Puch, Katarzyna Marczak, Anna Kolarz, Piotr Nobik, Justyna Trzópek, dr Tomasz Stolarczyk, Mateusz Konopka, Tomasz Skiba, Marek Łukaszczyk, Krzysztof Gajda, Wojciech Pyda, prof. dr hab. Paweł Krauzowicz, prof. dr hab. Mirosław Pokrzywiński, dr Natalia Chudzińska, dr hab. Paweł Solecki, dr hab. Wiesław Suruło, dr Natalia Chudzicka, Małgorzata Wacławik, Małgorzata Machalska, Agata Musioł, Renata Czerniak, Karina Gidaszewska, Marcin Markowicz, dr hab. Danuta Augustyn, prof. Marcin Baranowski, prof. Ewa Guzowska, Izabella Szałaj - Zimak, Karol Marianowski, Magdalena Czopka, Magdalena Płociennik, Tomasz Michalak, Paweł Walciszewski, Ewa Włodarczyk, Halina Dyczek, Anna Skubacz, Elena Korolkow, Danuta Zielińska, Maria Arkusz, mgr Aleksandra Pstrągowska, Aurelia Liwanowska, Katarzyna Skówko, Agnieszka Grela-Fedkowicz, Elżbieta Szymocha, dr Dorota Moliszewska, Arkadiusz Kuc, Anna Boczar, dr Marzena Buchwald, Adrian Nowak, Ewa Jakowicz-Tabęcka, prof. dr hab. Roman Widaszek, Paweł Baran, Adrian Małek, Agnieszka Cypryk, Roma Orłowska, Janusz Kiecana, prof. Natalia Sakkos, Karolina Gajda, prof. dr hab. Grażyna Bożek- Wota, Michał Szałach, dr hab. Dagmara Niedziela, Rafał Dudek, Katarzyna Jankowska - Bożykowska, Aleksandra Świgut, prof. dr hab. Andrzej Rzymkowski, dr Anna Scheller, dr hab. prof. AMKP Lech Napierała, dr hab. prof. AMKP Łypik - Sobaniec, dr hab. Sławomir Cierpik, dr hab. Michał Dziad, dr hab.  prof. AMKP Bartłomiej Kominek, dr hab. Monika Wilińska-Tarcholik, dr hab. Adam Janijak, prof. dr hab. Jan Pilch, dr Maciej Hałoń, prof. dr hab. Klaudiusz Baran, Olga Markevich, dr hab. Agata Igras, prof. dr hab. Magdalena Blum, prof. dr hab. Jan Jakub Bokun, adt. dr Magdalena Duś, Agata Kalińska-Bonińska, Konrad Boniński, Anna Kalska, Iwona Śliwa.

 

 

 Wszystkim uczestnikom i laureatom serdecznie gratulujemy i zapraszamy do udziału w następnej edycji konkursu KraCamera.

 Congratulations to all students and winners of the competition and we invite you to participate the next Edition of KraCamera competition.

 

 

 

 

 

 

I Międzynarodowy Konkurs Muzyki Kameralnej KraCamera 2021

KRAKÓW  -  29-31.05.2021

 

       Organizatorem I Międzynarodowego Konkursu Muzyki Kameralnej KraCamera 2021 (zwanego dalej „Konkursem”) jest Fundacja W Świecie Muzyki z siedzibą w Krakowie (zwana dalej „Organizatorem”). Konkurs skierowany jest do młodych muzyków i ma na celu propagowanie muzyki kameralnej oraz promowanie młodych talentów. Konkurs ma być miejscem muzycznych spotkań – dla dzieci i młodzieży, dając szansę każdemu w zdobyciu estradowego doświadczenia. Przesłuchania konkursowe odbędą się od 29 do 31 maja 2021 roku w Krakowie. Tegoroczna edycja Konkursu realizowana jest w formule online. Informacje dotyczące Konkursu zamieszczone są na stronie www.fwsm.pl

 

Uczestnicy Konkursu

       Konkurs jest otwarty dla dzieci i młodzieży z Polski i zagranicy - edukujących się zarówno w placówkach publicznych, niepublicznych jak i w formie prywatnej. W Konkursie mogą brać udział zespoły instrumentalnie jednorodne oraz zespoły o zróżnicowanym składzie instrumentalnym od duetu do oktetu, zajmujące się wykonawstwem muzyki klasycznej. Kategorie wiekowe uczestników:

 • kategoria A: urodzeni w 2009 i młodsi – program dowolny do 5 minut;
 • kategoria B: urodzeni w 2006 i młodsi – program dowolny do 10 minut;
 • kategoria C: urodzeni w 2002 i młodsi – program dowolny do 15 minut;
 • kategoria D: urodzeni w 1992 i młodsi – program dowolny do 20 minut;

        Kategoria zespołu kameralnego określana jest na podstawie wieku najstarszego członka zespołu.

        Konkurs odbywa się w następujących sekcjach:

 • sekcja I – Zespoły Dęte –  od duetu do oktetu
 • sekcja II – Zespoły Smyczkowe – od duetu do oktetu
 • sekcja III – Zespoły Mieszane – od duetu do oktetu

         Wszystkie zespoły kameralne nie składające się z wyłącznie instrumentów dętych lub smyczkowych, automatycznie należą do sekcji zespołów mieszanych.

 

Warunki uczestnictwa

 1. Przesłuchania konkursowe przeprowadzone są w trybie nagrań audio video.
 2. Zgłoszenie uczestnictwa należy dokonać w terminie do 27 maja 2021 drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  
 3. Zgłoszenie uczestnictwa jest równoważne z akceptacją Regulaminu.

       Komplet dokumentów potwierdzający zgłoszenie całego zespołu należy przesłać w jednym mailu.

 1. Zgłoszenie zawiera: formularz zgłoszeniowy podpisany przez każdego uczestnika zespołu (w przypadku osób niepełnoletnich podpisany przez jednego z opiekunów prawnych), link do nagrania, kopie dokumentów potwierdzających wiek uczestników, potwierdzenie wpłaty, zgody na przetwarzanie danych osobowych - RODO.
 2. Należy przesłać link do zrealizowanego nagrania audio-wideo (YouTube). W tytule filmu na YouTube należy wpisać: KraCamera 2021, nazwę zespołu, sekcję, kategorię, natomiast w opisie filmu dodatkowo, imiona i nazwiska uczestników oraz wykonywany program.

        Film na platformie YouTube musi mieć ustawioną widoczność jako niepubliczny oraz wyłączoną możliwość komentowania i oceniania.

 1. Nagranie audio-wideo powinno być wysokiej jakości i przedstawiać cały skład zespołu kameralnego z odległości umożliwiającej identyfikację wykonawców. Nagrany film powinien stanowić jeden niepodzielny plik, bez montażu, tj. nagrania nie można edytować cyfrowo ani dodawać efektów dźwiękowych. W przypadku kilku utworów lub utworów cyklicznych dopuszcza się nagranie poszczególnych utworów lub części osobno i zestawienie ich jako jeden film.
 2. Uczestników obowiązuje opłata wpisowego (wykorzystywana na cele statutowe Fundacji W Świecie Muzyki ) w wysokości:
 • 80, 00 złotych od każdego członka zespołu kameralnego - Kat. A, B
 • 100, 00 złotych od każdego członka zespołu kameralnego - Kat. C, D
 1. Wpłatę należy dokonać na konto:

              Fundacja „W Świecie Muzyki”

             numer rachunku bankowego:  Bank Santander 41 1090 2590 0000 0001 4785 4419
           
tytuł przelewu: datek Konkurs KraCamera, imię i nazwisko uczestnika

            Wszelkie koszty przelewów bankowych ponosi wpłacający.

 1. Wpisowe nie podlega zwrotowi.
 2. Uczestnicy Konkursu przenoszą nieodpłatnie na Organizatora Konkursu autorskie prawa związane z nagraniem i uczestnictwem w Konkursie

 

Jury

         Ocenę wykonań konkursowych dokona Jury powołane przez Organizatora, w skład którego wchodzą artyści muzycy i pedagodzy. Decyzje Jury są nieodwołalne i niezaskarżalne.Każdy członek Jury ocenia w skali od 0-25 punktów, uwzględniając następujące kryteria: dobór programu, stronę techniczną (estetyka brzmienia, intonacja, artykulacja), zgodność interpretacji z budową formalną utworu, stylowość i artystyczne walory wykonania zespołowego. Punktacja końcowa jest średnią punktów. Uczestnikami Konkursu mogą być zespoły członków Jury, ale nie będą przez Nich punktowane.

 

Nagrody i rozstrzygnięcie

         Każdy zespół otrzymuje dyplom uczestnictwa. Nagroda Grand Prix w wysokości 1000 zł. dla zespołu przewidziana jest w każdej Sekcji. Zdobywcy trzech pierwszych miejsc oraz wyróżnień w każdej Sekcji i Kategorii otrzymują tytuły laureatów.Organizator przewiduje również nagrody specjalne. Podział nagród pozostaje w gestii Jury, które zastrzega sobie również możliwość do nieprzyznania nagród lub dzielenia nagród ex aequo. Nauczyciele laureatów otrzymują Dyplomy uznania. Dyplomy dla laureatów zostaną wysłane wyłącznie drogą elektroniczną.Lista laureatów Konkursu zostanie opublikowana na stronie www.fwsm.pl dnia 4 czerwca 2021 roku. We wszelkich sprawach merytorycznych i organizacyjnych nie należących do kompetencji Jury, Dyrektor Konkursu ma prawo podejmować decyzje, które są nieodwołalne i niezaskarżalne.

 

Kontakt w sprawach organizacyjnych:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel. +48 503 752 413, +48 600 312 024

 

Dyrektor Konkursu: Tomasz Skiba

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel. +48  503 752 413

 

 

 

Biuro konkursu:      

Agnieszka Kusior

Ks. Zagrodzkiego 6/1

30-427 Kraków, Polska

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Wspierają nas